راز چاقی بیش از حد کشتی گیران سومو ژاپنی در چیست

راز چاقی بیش از حد کشتی گیران سومو ژاپنی در چیست

 راز چاقی بیش از حد کشتی گیران سومو ژاپنی در چیست

راز چاقی بیش از حد کشتی گیران سومو ژاپنی در چیست : کشتی سومو ورزشی ژاپنی است که در آن دو کشتی‌گیر در رینگ مخصوص این ورزش می‌ایستند و تلاش دارند حریف خود را به زمین بیندازند یا بیرون رینگ هل دهند. کشتی‌گیران سومو می‌بایست سنگین‌وزن باشند تا بتوانند حریف را از میدان خارج کنند و در مبارزه پیروز شوند. هر چه سنگین‌تر باشند قدرت بیشتری دارند و احتمال بردشان بیشتر است. درصورتی‌که مایلید بدانید این همه وزن را چگونه به دست می‌آورند و چگونه مثل یک غول درشت‌هیکل و چاق می‌شوند با تیترزندگی همراه شوید تا پرده از راز چاقی بیش از حد کشتی گیران سومو زاپنی بپردازیم.

  • نخوردن صبحانه

راز چاقی بیش از حد کشتی گیران سومو : نخستین کار این است که کشتی گیران سومو، پس از آن که از خواب بیدار می‌شوند، چندین ساعت با معده خالی و ناشتا ورزش‌ها و تمرینات بدنی سخت و دشوار انجام می‌دهند. این کار موجب می‌شود به شدت احساس گرسنگی کنند و در نتیجه بتوانند مقدار زیادی غذا را در معده خود جای دهند که نتیجه آن افزایش وزن آنها می‌شود.

"راز

  • خوردن دو عده غذای اصلی به مقدار زیاد

گفته می‌شود کشتی گیران سومو تنها روزی دو وعده غذا می‌خورند. این دو وعده غذا تقریبا ۵ تا ۱۰ برابر میزان غذایی می‌باشد که یک شخص معمولی مصرف می‌کند. چنین کاری موجب می‌شود بدن مملو از چربی انباشته شود و کشتی‌گیر وزن بیشتر پیدا کند.

  • نوشیدن الکل

در ادامه پست راز چاقی بیش از حد کشتی گیران سومو ژاپنی در چیست : مصرف نوشیدنی‌های الکلی، به ویژه آب جو، یک سنت قدیمی است که با پیروی از آن به صورت غیرطبیعی وزن اضافه می‌کنند. کشتی گیران ، از شکم خود جهت مقاومت استفاده می‌کنند. الکل ماده‌ای است که میزان کورتیزول را افزایش می‌دهد و در نتیجه منجر به چاقی و تجمع غیر طبیعی چربی می‌شود.

راز چاقی بیش از حد کشتی گیران سومو ژاپنی در چیست نوشته شده در تاریخ : توسط کاربر