زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود

زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود

زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود

زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود : هنگامی که پای جذب شدن مردان به میان می‌آید ، بهتر است که ببینیم زبان بدن مردان چه می‌گوید به جای اینکه به کلماتشان توجه کنیم . زمانیکه مردان به طرف کسی جذب می‌شوند معمولاً زبانشان بسته می‌شود و ممکن است گیج و سردرگم به نظر برسند . بسیاری از زنان در واژه‌ها و کلماتی که مردان به کار می‌برند به دنبال آن هستند که ببینند مرد مورد نظرشان به طرف آن‌ها جذب شده است یا نه . حال آن‌که از زبان بدن مردان نیز می‌توان به این موضوع پی برد . در این بخش از تیترزندگی قصد داریم ببینیم زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود ؟ همراه ما باشید .

علائم عاشقی مردان

زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود
زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود

1 – چشم‌ها

چشمان او به سمت شما دوخته می‌شود ، عمیق نگاه می‌کند و تا اعماق روح شما را می‌کاود . مردمک‌های چشمش سوسو زده و می‌درخشد و علاقه زیادی دارند که با شما صمیمی شوند. اگر چشمان مرد مورد نظرتان در اطراف اتاق می‌چرخد و اغلب نگاهش نگران است این یعنی اینکه مرد شما به دنبال چیزی یا کسی دیگر می‌گردد .

2 – دهان

زمانیکه مردی به طرف شما جذب شود لبخند او حقیقی و واقعی به نظر می‌رسد. زمانیکه به زور لبخند بزند و بخندد به معنی آن است که او با زور و اجبار سعی دارد که مؤدب به نظر برسد .

3 – شانه‌ها

مردان شانه‌های مربع شکلی دارند و اغلب زمانیکه با زنی که دوستشان دارند صحبت می‌کنند شانه‌هایشان به طور ناخودآگاه انعطاف پذیر به نظر می‌رسد. او خود را طوری قرار می‌دهد که شما در مقابل و در مرکز او قراربگیرید تا او بتواند براحتی روی شما تمرکز داشته باشد.

زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود
زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود

4 – بازوها

بازوهای بسته نشان دهنده وجود یک مانع است ، پس بازوهای باز نشان دهنده صمیمیت و نزدیک شدن بیشتر است ، چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ احساسی و یکی از شفاف‌ترین نشانه‌های جذب شدن مردان است . مواجه شدن با مردی که بازوهایشان از یکدیگر باز است به آن معنی است که او می‌خواهد شما را با آغوش باز بپذیرد.

5 – دستان

جدا از دستان عرق کرده ، دست‌ها می‌تواند به شما نشان دهد که مرد مورد نظرتان به شما جذب شده است یا نه؛زمانیکه او انگشتان دستش را داخل موهایش می‌کند یا آن را روی لباسش می‌کشد ، یعنی اینکه او سعی دارد که به بهترین شکل در مقابل شما ظاهر شود. ممکن است بازوی شما را در حین صحبت کردن لمس کند و این نشان دهنده صمیمیت و نزدیکی بیشتر با شماست.

6 – پاها

اگر او سعی دارد که برنامه‌هایش را به گونه ای تنظیم کند که همیشه نزدیک شما باشد ، مهم نیست که شما کجا می‌روید ،او سعی خود را می‌کند که به شما برسد و در کنار شما باشد.خواه برای اولین بار باشد که شما او را ملاقات می‌کنید یا تصادفاً جائیکه شما رفته‌اید ظاهر شده باشد ، همیشه این فرصت وجود دارد که او برای دلیلی بخواهد کنار شما باشد.

7 – خرامیدن

زمانیکه از مقابل مردی رد می‌شوید که به طرف شما جذب شده است ، شاید مرد در جلو شما قدم زنان بگذرد و بگذرد، با سینه ای جلو داده و شانه‌های به عقب رفته؛این همان حالتی است که وقتی زنی به طرف شما جذب می‌شود با سینه‌های جلو سعی در خرامیدن در مقابل شما را دارد. این کاری است که همه افراد در مقابل جنس مخالف خود انجام می‌دهند.

زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود
زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود

8 – رفتار

زمانیکه مرد مورد نظر شما سعی می‌کند که در مقابل شما مانند یک جنتلمن رفتار کند و درها را برایتان باز می‌کند یا کمکتان می‌کند که کت‌تان را به تن کنید، در واقع سعی دارد نشان دهد که به شما اهمیت می‌دهد و دوست دارد زندگی را برایتان ساده تر کند. همچنین این کار به شما نشان می‌دهد که مادر وی او را درست تربیت کرده ، اما مطمئن شوید که این کار نشان دهنده این باشد که او واقعاً به شما علاقمند شده است و فقط ادب وی را در مقابل یک خانم نشان نمی‌دهد.

9 – شخصیت

اغلب مردان سعی می‌کنند علاقه خود را پشت مخ زدن‌های احمقانه پنهان کنند . ممکن است برایتان جک بگویند ، شما را قلقلک دهند یا به شوخی شما را دست بیندازند تا شما را به خنده وادارند .البته ، مردی که ذاتاً آرام باشد ممکن است آرام بگیرد چرا که می‌هراسد.

10 – کلمات

زمانیکه مردی از شما تعریف می‌کند ، این یکی از نشانه‌های خوب علاقمندی او به شماست. مراقب باشید که وی با تعاریفی که از شما می‌کند از طریق ظاهر و حرفهای شما به طور درستی شخصیتتان را شناخته باشد. در حالیکه جذابیت فیزیک یک الزام برای برقراری یک ارتباط است اما او باید از درون شما نیز به خوبی آگاه باشد تا این رابطه با دوام و پابرجا باقی بماند.

چند علائم حیاتی و مهم 🙂

زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود
زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود

– او با شما تماس چشمی دارد.
– او شاد و خندان است و زیاد می‌خندد.
– صدای او بم می‌شود.
– وقتی به او نزدیک می‌شوید دوستانش سر به سر او می‌گذارند.
– او گوش به زنگ حضور شما است.
– او زبان بدن شما را تقلید می‌کند.
– او در بهترین حالت خود ظاهر می‌شود.
– او به دوستان شما نزدیک می‌شود و در مورد شما سوال می‌پرسد.
– او همیشه کاری می‌کند که به طور تصادفی با شما برخورد داشته باشد.
– او به صحبت‌های شما گوش می‌دهد … و جزئیات را به خاطر می‌سپارد.
– او در حضور شما دست و پا چلفتی می‌شود.
– او در حضور شما متفاوت است.
– او از شما تعریف می‌کند.
– او از شما می‌پرسد که آیا با کسی قول و قراری گذاشته‌اید.
– او مدام با دوستان‌اش شوخی‌های فیزیکی می‌کند و در حال شوخی و خنده است.
– او از شما محافظت می‌کند.
– او حسود به نظر می‌رسد.
– او به شما کمک می‌کند.
– او سرش را برمی‌گرداند و با شما رخ به رخ می‌شود.
– رفتارش عجیب و غریب می‌شود.
– او شما را راهنمایی می‌کند.
– ساکت و آرام می‌شود.
– او همیشه از دیدن شما خوشحال به نظر می‌رسد.
– وقتی آدم های دیگر می‌کوشند به او نزدیک شوند، او آن‌ها را نادیده می‌گیرد.

زبان بدن مردان هنگام عاشق شدن چه شکلی می شود نوشته شده در تاریخ : توسط کاربر