مکمل های ورزشی

ضرورت استفاده از مکمل های ورزشی برای ورزشکاران

ضرورت استفاده از مکمل های ورزشی برای ورزشکاران

ضرورت استفاده از مکمل های ورزشی برای ورزشکاران به طور حتم موضوعی مهم وسوالی ابهام برانگیز اغلب اکثر ورزشکاران وحتی خانواده های آنان باشد. دراین مورد که تغذیه کامل و درست می تواند بخش زیادی از قدرت رقابتی و انجام فعالیت های ورزشی را مهیا نماید، شکی درمیان نیست؛ ولی بحث اصلی بر روی نوع ومقدار این مکمل‌ها وحتی مواد غذایی می باشد. با تیترزندگی همراه باشید!

"<yoastmark

مصرف مکمل ها به دو دسته مکمل های تغذیه ای ودارویی تقسیم بندی می شوند که مانند هر محصولی دیگری درصورتی که بی رویه و نابجا مصرف شوند، می توانند عوارض کوتاه مدت ویا بلندمدت خفیف ویا کشنده ای در پی داشته باشند.

مکمل های پروتئینی

درمیان مکمل های تغذیه ای، مکمل های پروتئینی رایج ترین مکمل است که دربیشتر مواقع این نوع مکمل بااملاح و ویتامین ها غنی شده است. درصد پروتئین‌ها در مکمل های متعدد از 25 تا 97 درصد می باشد. نکته اساسی این است که استفاده از پروتئین بیش ازنیاز بدن منجر به تولید ماهیچه نمی شود.

  • مشخص کردن میزان احتیاج بدن به مواد مغذی توسط خود فرد عملی نیست وتنها افراد متخصص می توانند مشخص کنند که هر شخصی به چه مقداری ازماده مغذی نیاز دارد.
  • مکمل های ورزشی که دربدنسازی به کار می رود اغلب مکمل های تغذیه ای است که با نیت افزایش توده عضلانی، افزایش توانایی عضلات، افزایش ویا کاهش وزن مصرف می شود. اصلی ترین این مکمل ها شامل پروتئین ها، آمینو اسیدها و فرآورده های غذایی که جایگزین غذا میشوند، کراتین، محصولاتی که باعث کاهش وزن میشوند، پیش ساز هورمون ها، هورمون ها و محرک ها می باشند.

"<yoastmark

  • هدف از ساخت مکمل های تغذیه ای تنها برای بدنسازی و ورزش نیست بلکه برای موارد پزشکی است و درمواردی که پزشک متخصص تغذیه تشخیص دهد، این نوع مکمل ها رابرای برخی افراد که نیاز دارند تجویز می کند.
  • پیشنهاد میشود ورزشکاران برای استفاده از مکمل های ورزشی تغذیه ای بایک متخصص تغذیه که درزمینه تغذیه ورزشکاران تجربه دارد مشاوره کنند و هرموردی که می شنوند و می بینند رابر روی خود امتحان نکنند و استفاده نکنند. همچنین توصیه می شود ازمکمل های هورمونی استفاده نشود درصورتی هم که ضرورت ورزش چنین چیزی را ایجاب می کند، باید قبل ازاستفاه حتما ازیک متخصص غدد مشاوره بگیرید.
ضرورت استفاده از مکمل های ورزشی برای ورزشکاران نوشته شده در تاریخ : توسط کاربر