برگ قاشقی

برگ قاشقی مناسبترین گیاه برای نگهداری در آپارتمان

برگ قاشقی مناسبترین گیاه برای نگهداری در آپارتمان

برگ قاشقی مناسبترین گیاه برای نگهداری در آپارتمان:این گیاه با نام لاتین Desert privet و نام علمی Peperomia magnoliaefolia و درزبان فارسی پیرومیا، قاشقی معروف است. پیرومیا از دسته پی پراسه و زادگاه آن برزیل و جنگل های امازون بوده وبرگهای قلبی شکل، گوشتی و ابلق به رنگهای سفید صدفی و سبز می باشد، زادگاه این گیاه جنگلهای نسبتا تاریک بوده و به همین دلیل سایه آپارتمان را به خوبی دوست داردو تحمل میکند. با  تیترزندگی همراه باشید تا شما را باراه های نگهداری و تکثیر برگ قاشقی آشنا نماییم.

راه های نگهداری و تکثیر برگ قاشقی

1 – نور

نور ملایم آفتاب و نور کنار پنجره نیازهای نوری این گیاه را تامین میکند، البته نیاز به مراقبت در مقابل نور مستقیم آفتاب به ویژه در ظهر دارد.

2 – دما

نهایت درجه حرارت در تابستان 25 درجه و حداقل درجه در زمستان 19 درجه است،البته برگ قاشقی تا ده درجه هم اختلاف مقاومت نشان میدهد ولی در کل به هوای خنک احتیاج دارد.

برگ قاشقی

3 – آب

دقت داشته باشید در بین دو آبیاری خاک گلدان خشک شود، آبیاری بیش از نیاز به ویژه در زمستان موجب پوسیدگی گیاه و درمراحل پایانی باعث حمله قارچ بیماری زای ((بوتری تیس)) می گردد،در زمستان هر هفته یکبار و در تابستان هر  ۲الی ۳ روز یکبار آبیاری نمایید.

4 – تغذبه

مواد غذایی و موارد مورد نیاز گیاه را با افزایش میزان کودهای مایع یا جامد محلول در آب های مخصوص گیاهان زینتی براساس راهنما هر دو هفته یکبار تامین کنید.

5 – خاک

خاک لیمونی مناسبترین محیط رشد ریشه این گیاه است.

6 – گلدان

ریشه های این گیاه برگ قاشقی سطحی و کوچک است به همین خاطر دوست دارنددر گلدان کوچک زندگی کنند، ولی درهر حال هر سال ریشه ها را بازدید کنید و در صورت نیازآن را با یک سایز بزرگتر تعویض نمایید.

برگ قاشقی

برگ قاشقی

7 – نظافت

به علت شکننده وحساس بودن برگ ها غبارروبی جهت تمیز نمودن برگها کفایت میکند.

8 -تکثیر

بهترین زمان برای گرفتن قلمه ساقه یا برگ برگ قاشقی در اواخر بهار یا اوایل تابستان و ریشه دار کردن آنها در دمایی با محیط 19 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد.

برگ قاشقی مناسبترین گیاه برای نگهداری در آپارتمان نوشته شده در تاریخ : توسط کاربر