مصرف بنزین خودرو خودتان را اینگونه محاسبه کنید

مصرف بنزین خودرو خودتان را اینگونه محاسبه کنید

مصرف بنزین خودرو خودتان را اینگونه محاسبه کنید

مصرف بنزین خودرو خودتان را اینگونه محاسبه کنید: میزان مصرف بنزین خودرو به عوامل متعددی مانند سرعت، شتاب رانندگی، ترافیک، بار و تعداد سرنشینان، کیفیت سوخت مصرفی، استفاده از کولر، باد لاستیک و همچنین شرایط موتور بستگی دارد. یکی از شیوه های اطمینان از سلامت موتور و خودرو، ثبت میزان مصرف بنزین خودرو در زمان‌های مختلف است. به عبارتی انتظار می‌رود میزان مصرف سوخت در مسیرهای مشابه و با شرایط یکسان، تقریباً ثابت بماند. دستگاه های دیاگ و نمایشگرهای هوشمند براساس بارموتور و میزان پاشش سوخت در لحظه می‌توانند میزان دقیق مصرف سوخت را نمایش دهند. ولی درصورتی‌که به این دستگاه ها دسترسی ندارید می توانید با یکی از روش های مهم، آسان و کاربردی محاسبه مصرف سوخت آشنا شوید. با تیترزندگی همراه باشید

مرحله اول

جهت محاسبه میزان سوخت مصرفی، ابتدا باک خودرو را کامل پر کنید. سپس از قسمت کیلومتر شمار، کیلومتر فعلی خودرو را یادداشت نمایید. به عنوان مثال فرض کنید باک اتومبیل ما ظرفیت ۵۰ لیتر بنزین را دارد، پس ما ابتدا ۵۰ لیتر بنزین می‌زنیم و سپس عدد کیلومترشمار را که فرضاً عدد ۱۰,۰۰۰ را نشان می دهد یادداشت می‌کنیم.

مرحله دوم

بعد از چند روز که مجدد قصد پر کردن باک را داشتید، پیش‌از سوخت رسانی (پر کردن باک) در پمپ بنزین کیلومتر شمار جدید را یادداشت کنید و سپس اقدام به پر کردن کامل باک نمایید. از آنجایی که شما با باک صفر (بدون سوخت) به پمپ بنزین نرفته‌اید و به طورحتم مقداری سوخت از پیش در باک‌تان بوده، به همین جهت نیاز است میزان سوخت اضافه شده را هم یادداشت نمایید. به عبارتی چند لیتر بنزین زده اید آن را بنویسید. در ادامه‌ی مثال مان فرض کنید، وقتی که ما وارد پمپ بنزین شدیم کیلومتر شمار عدد ۱۰,۵۰۱ را نشان می دهد و همچنین ما ۴۳ لیتر بنزین زده‌ایم.

مصرف بنزین خودرو خودتان را اینگونه محاسبه کنید
مصرف بنزین خودرو خودتان را اینگونه محاسبه کنید

اکنون باید کیلومتر طی شده فعلی (۱۰,۵۰۱) را از عدد یادداشت شده قبلی (۱۰,۰۰۰) کم کنید که با این کار مسافت طی شده خودرو به دست می‌آید.

مسافت طی شده بین دو مرتبه سوخت گیری ۵۰۱ = ۱۰,۰۰۰ – ۱۰,۵۰۱

حال باید مقدار لیتر بنزین اضافه شده به باک (۴۳) را در ۱۰۰ ضرب کنید و تقسیم بر مسافت طی شده نمایید. عدد بدست آمده مصرف خودرو شما در ۱۰۰ کیلومتر را نشان می‌دهد.

۸/۵۸ معرف مصرف سوخت اتومبیل ما در ۱۰۰ کیلومتر بوده که این عدد را در دفترچه ای به همراه تاریخ یادداشت می‌کنیم تا در آینده بتوانیم با اعداد بدست آمده بعدی مقایسه کنیم و درصورتی‌که با افزایش چشمگیر مصرف سوخت مواجه شدیم، احتمال دارد نیاز به مراجعه به مکانیک داشته باشیم.

مصرف بنزین خودرو خودتان را اینگونه محاسبه کنید نوشته شده در تاریخ : توسط کاربر